IMG-20170309-WA0003

Ni tan sols l’Ajuntament de Barcelona coneix la xifra exacta: però estimem que som al voltant de 30.000 les persones que treballem en la gestió i la prestació dels serveis públics municipals. D’aquestes, aproximadament la meitat formen part de la plantilla del mateix Ajuntament o de les seves empreses, organismes, consorcis i fundacions públiques. L’altra meitat som personal externalitzat, treballem per empreses contractistes i entitats de tot tipus que facturen a l’Ajuntament o es beneficien de convenis i concessions administratives.

L’Ajuntament té l’obligació de gestionar i administrar els serveis que té encomanats, però des de fa anys aquesta funció està sent externalitzada cap a empreses privades: des de multinacionals fins a cooperatives i entitats. Aquestes no sempre respecten els drets laborals i suposen un progressiu deteriorament dels serveis que es presten a la ciutadania. Molts dels serveis prestats de forma externalitzada són de caràcter essencial i afecten a àmbits tan sensibles com la dependència, les famílies vulnerables, la infància, el manteniment de l’espai públic, el medi ambient, serveis d’atenció a la ciutadania, etc.

Els milers de llocs de treball externalitzats, sovint amb sous de misèria i condicions precàries, els formem col·lectius de persones contractades temporalment, persones subcontractades mitjançant empreses intermediàries, amb cessió il·legal de treballadors i treballadores, falsos autònoms, personal funcionari interí, etc.

Aquesta situació interessa a les empreses i entitats que han fet una forma de vida del seu accés privilegiat als òrgans de contractació; existeix amb el suport de la classe política que reforça un model privatitzador; i afavoreix la corrupció, el clientelisme i el tràfic d’influències.

Del total dels diners que l’Ajuntament inverteix en aquestes empreses i entitats, molt menys de la meitat arriba a les nòmines de les que hi treballen -un cop descomptades les despeses de prestació dels serveis-. Això vol dir, d’una banda malbaratament escandalós de recursos públics i de l’altra precarietat laboral i salaris de misèria.

La municipalització i gestió directa dels serveis públics és necessària i és de justícia. Es tracta d’un exercici d’eficàcia, transparència i democratització dels serveis públics, generant ocupació digna, garantint els drets laborals i socials, alhora que la qualitat dels serveis prestats als veïns i veïnes.

LA MUNICIPALITZACIÓ I RECUPERACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS PERSEGUEIX:

  1. Una gestió directa per part de l’Ajuntament. Un control més transparent de la gestió per part de veïns i veïnes, i per tant, un exercici més democràtic de la prestació de serveis públics. Els beneficis que ara es queden en unes poques mans privades serien dirigits a millorar la qualitat dels serveis que ofereix l’Ajuntament en benefici de tota la comunitat.
  1. Una contractació directa que millori les condicions laborals dels milers de persones externalitzades. La fi dels salaris de misèria, de la temporalitat perpetua i de la precarietat generalitzada entre el personal externalitzat. La millora de les condicions de treball reverteix de forma directa en la millora de la prestació dels serveis.
  1. Un estalvi pel pressupost de l’Ajuntament. Acabar amb el sobrecost que suposa l’abonament de l’IVA i altres impostos de prestació de servei; així com el benefici que persegueixen les empreses i entitats que donen els serveis.

 

MUNICIPALITZACIÓ!
RECUPEREM EL CONTROL DELS SERVEIS PÚBLICS!

Des de la Plataforma per l’Ocupació Pública demanem a l’Ajuntament de Barcelona la internalització de tots els seus serveis municipals externalitzats, així com acabar amb la cessió il·legal de treballadors, els falsos autònoms i les situacions d’interinatge funcionarial permanent.