Com que ni l’Ajuntament sap la xifra de les persones que estem externalitzades, ens hem proposat generar nosaltres mateixes una base de dades amb tots els casos. Per això hem elaborat un formulari senzill on totes les persones externalitzades podem explicar la nostra situació. Així generem coneixement i teixim aliances entre nosaltres.

QuestionariCasos